Wiki - Biblioteka - Na półkach

Z MediWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Publikacje znajdujące się w podręcznej bibliotece

Biblioteka SDS

Opracowania przekrojowe

Bractwa

Bractwa kościelne

Bractwa w średniowiecznym Krakowie

Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści bractwa cyrla Metodego

Cechy

Maszoperie

Gildie kupieckie

Krakowska Kongregacja Kupiecka

Instytuty

Kluby

Komitety

Stowarzyszenia

Trzydzieści lat i więcej stowarzyszenia pisarzy Polskich

Odrodzenie Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej

Spółdzielnie

Spozywców

Towarzystwa

Charytatywne

Naukowe

Słownik Polskich Towarzystw Naukowych

Monografie

Statuty Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Regionalne

Religijne

Inne

Sportowe i turystyczne

Zawodowe

Zakony i zgromadzenia

Mnisze i kanoniczne

Żebracze

Franciszkanie konwentualni

Franciszkanie w Pilicy 1745 - 1995

Opowieść o Świętym Jacku Odrowążu

Świeccy franciszkanie w Krakowie

Sprawy narodowościowe u Franciszkanów Śląskich w XIII w.

Prawo i życie polskich reformatów

kleryków regularnych

Konstytucje towarzystwa Jezusowego

Użyczone przez PF

Warszawa

Achmatowicz Aleksander Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914-1915 Warszawa 2003

Holzer Jerzy, Jan Molenda Polska w pierwszej wojnie światowej, Warszawa, (wyd. 2) 1967, (wydanie 3) 1973

Nałęcz Tomasz Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918 Warszawa 1984


Bractwa

Bractwa kościelne

Bujak Adam Arcybractwo Męki Pańskiej Kraków 2007 (album)

Jakubiak Tadeusz Adam, Kurkowe Bractwa Strzeleckie w Wielkopolsce" Poznań 1986

Jelonek-Litewka Krystyna Arcybractwo Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie Kraków bdw

Kaczmarek Antoni "Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej w Przyrowie 1645-1907. Przyrów 2016

Rostworowski Jan, Przewodnik Solidacyi Mariańskich, Warszawa 1946

Solecki Paweł, Arcybractwo Męki Pańskiej. 400 lat wiernej służby. Kraków 1997

Spiller Piotr, Zań-Ograbek Genowefa Arcybractwo Szkaplerza Świętego przy Kościele Karmelitów Na Piasku, Kraków 2001

Wiśniewski Jan, Pomezańskie bractwa religijne (do 1821 r.), Olsztyn 2007

Cechy

Herbst Stanisław, Cechy Rzemieślnicze, Katowice 1948

Stryjkowski Krzysztof (red.) 500 lat dziejów cechu rzemiosł drzewnych w Poznaniu, Poznań 1998

Maszoperie

Batorowicz Zdzisław Maszoperie Kaszubskie, Gdańsk 1971

Instytuty

Świderski Tomasz (wstęp) "Pamiętnik Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych" 1869/70, 1879/1871 i w osobnym tomie 1871/1872 Łódź 2012

Kluby

Friszke Andrzej Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956-1989 Warszawa 1997

Komitety

Stowarzyszenia

Dąbrowska Teresa i inni 50 lat Stowarzyszenia, 1946-1996, bdimw (dot. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Kwaśnik Maria, Stowarzyszenie Posługaczy Publicznych w Krakowie 1886-1945, Kraków 2002

Spółdzielnie

Spozywców

150 lat trdycji. Społem, Warszawa 2019

Towarzystwa

Charytatywne

Grinberg Daniel i inni RES SACRA MISER Dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, Warszawa 2015

Naukowe

Słownik Polskich Towarzystw Naukowych

TOM I Towarzystwa naukowe działające obecnie w Polsce 1978

TOM II Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich. Cz. 1 Ossolineum 1990 cz 1.

brak cz.2 i cz. 3

TOM III Towarzystwa upowszechniające naukę działające obecnie w Polsce. Ossolineum 1982

Monografie

Fita Stanislaw "Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886-1986" Ossolineum 1990

Gąsiorowski Antoni, Veritate et scientia. 125 lat Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1982

Jabłoński Zbigniew "Zarys dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815-1872' Kraków 1967

Kocot Emilian "Polskie Towarzystwo Lekarskie w Zagłębiu Dąbrowskim Sosnowiec 1997

Kuczyński Stefan (red.) "Polskie Towarzystwo Historyczne 1886-1986. Zbiór studiów i materiałów" Ossolineum 1990

"Pięćdziesiąt lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. 1922-1972. Księga pamiątkowa." Gdańsk 1972

Podgórecka-Klawe Zofia (red.) "Towarzystwo Lekarskie Warszawskie 1920-2005" (cz. 1 i 2), Warszawa 2005

Rederowa Danuta "Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815-1872' Kraków 1998

Rudziński Lesław i in. (red.) Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie w latach 1945-1984 Częstochowa 1985

Rutkowski Tadeusz Paweł "Polskie Towarzystwo Historyczne w latach 1945-1958. Zarys dziejów, Toruń 2009

Serczyk Jerzy, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Krótki zarys dziejów"Warszawa-Poznań 1974

Terlecki Ryszard, Uniwersytet Latający i Towarzystwo Kursów Naukowych 1977-1981, Kraków-Rzeszów 2000

'Towarzystwo Naukowe Płockie 1820-1830 -- 1907-1957. Szkice i materiały" Płock 1957

Regionalne

Kępski Czesław, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności (1815-1952) Lublin 2011

Korzybski Jan Kazimierz "Półwiecze Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej 1957-2007" Ciechanów 2007

Wycech Czesław, "Towarzystwo Oświaty Demokratycznej NOWE TORY", Warszawa 1966

Religijne

Berlik Florian Historia Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców 1932-1939, Poznań 1987

Budniak Jósef, Mozor Karol (red.), "Towarzystwo Jezusowe na Śląsku Cieszyńskim", Kraków 2005

Krawiec Jan "Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja i działalność na ziemiach polskich", Kraków 2004

Inne

Grajek Józef, Kronika działalności Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie k. Poznania, Lusowo 2000

Skwarczyński Zdzisław "Kazimierz Kontrym. Towarzystwo Szubrawców. Dwa studia." Lódź 1961

Sportowe i turystyczne

Krygowski Władysław "Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego", Kraków 1988

"Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego Tom IV, Kraków 1879", reprint Kraków 2009

Wiatr Zenon (red.) "Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy TRYTON. Jednodniówka" Poznań 1972

Zawodowe

Szafran Joanna "Dla dobra polskiej szkoły. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych i jego funkcje społeczno-oświatowe w Deugiej Rzeczypospolitej" Poznań 2010

Zakony i zgromadzenia

Kowalska Zofia, Krzyżacy w innym świetle. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Tarnów 1996

Osoby

Ena Maria Gdzie miłość dojrzała do bohaterstwa. Wspomnienia o Siostrze Wandzie Garczyńskiej, niepokalance..." 1999

Rusztyn Kunegunda Zofia "Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w latach 1868-1919 Lublin 2004

Trela Krystyna "Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus w latach 1997-1946"" Warszawa 1992

Związki

Błażejewski Wasław "Z dziejów harcerstwa polskiego 1910-1039" Warszawa 1985

Jarecka-Kimlowska Stanisława "Kielecki Związek Młodzieży Wiejskiej WICI 1920-1939" Warszawa 1968 (?)

Kapiszewski Henryk "Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech" Warszawa 1969

"Związek Górnośląski 1989-2009 Księga pamiątkowa" Katowice 2009

Kombatanckie

Kossewska Elżbieta "Związek Legionistów Polskich 1922-1939" Warszawa 2003

Sportowe

50 lat Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki Warmii i Mazów. 1946-1996", Olsztyn 1998

Wryk Ryszard Akademicji Związek Sportowy. 1908-1983. Wspomnienia i pamiętniki. Poznań 1985

Zawodowe

Ajzner Seweryn "Związek Związków Zawodowych 1931-1939 Warszawa 1979==

Monasterska Teresa "Narodowy Związek Robotniczy" 1905-1920" Warszawa 1979

Usakiewicz Edward (red.)"Towarzystwo Urbanistów Polskich 1923-1973", Warszawa 1972

Wysiński Kazimierz Andrzej "Związek Artystów Scen Polskich 1918-1950 Ossolineum 1979

młodzieżowe

osoby

Antoni Baczewski Pisma zebrane. Kształcenie przodowników w Związkach Młodzieży Wiejskiej Warszawa 2007