Strona główna

Z MediWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strona prowadzona przez Stowarzyszenie Dialog Społeczny


Wesprzyj nasz projekt

Logo-programu.png

Zapraszamy do zapoznania się z autorskimi opowieściami o historii i tradycjach samoorganizacji w Polsce. Chcemy stworzyć miejsce, w którym gromadzona będzie i systematyzowana wiedza, zawarte tu materiały będą miały dla studentów AntyUniwersytetu z jednej strony wymiar edukacyjny, z drugiej - stanowić będą podstawę do własnych poszukiwań. Budowania własnych opowieści.

Muzeum - zasoby

Muzeum - wykłady AntyUniwersytetu

Piotr Frączak "Poprzednicy dzisiejszych organizacji pozarządowych"

Motto.png

Wprowadzenie

Konieczność napisania historii sektora obywatelskiego w Polsce wydaje mi się oczywista. Brak w świadomości potocznej ogromnie ważnego elementu naszej historii wpływa bowiem na powszechny stosunek do samoorganizacji, do społecznego zaangażowania, postrzegania dobra wspólnego i wielu podobnych kwestii, a więc przesądza o wyborach społecznych, o przyjmowanych strategiach indywidualnych czy efektach współdziałania. Zobacz więcej

Logo AntyUniwersytet Edu1.jpg

Szkic opowieści

Podstawową formą organizowania zebranej tu wiedzy są Wykłady AntyUniwersytetu pod wspólnym tytułem "Poprzednicy dzisiejszych organizacji pozarządowych", które będą sukcesywnie dodawane. Rozwijana w ten sposób będzie opowieść o tym, jak spontanicznie powstające zrzeszenia odradzają się w różnych formach na przestrzeni wieków. Szukać będziemy odpowiedzi na pytanie w jaki sposób te oddolne, często początkowo nieliczne, inicjatywy zmieniały świat. Próbować będziemy pokazać jak zmieniały się formy samoorganizacji - od średniowiecznych bractw przez oświeceniowe towarzystwa, aż po dzisiejsze stowarzyszenia - i jak wiele wspólnego mają te, jakże różne, organizacji.

Okładki zakony.png

Najstarsze zakony

Opowieść zaczynamy od najstarszych zakonów, które nie tylko uznajemy za protoplastów dzisiejszych organizacji, ale też doceniamy ich wpływ na losy Europy. Oczywiście nawet te największe organizacje międzynarodowe (a do nich należałoby zaliczyć zakony) mają swoją lokalną specyfikę i historię. Znajomość historii organizacji zakonów może być dobrym punktem wyjścia do analizy długofalowych strategii działania organizacji.

 Czytaj więcej
Reklama trzeźwościowe.png

Masowy ruch trzeźwościowy

XIX wiek jest światkiem ogromnego ruchu organizacji społecznych, których celem jest walka z plagą pijaństwa. To zadziwiające jak różne - pod względem organizacyjnym i ideowych - organizacje mogą dążyć do podobnego celu. Szczególnie ciekawym zjawiskiem był masowy ruch, oparty o bractwa trzeźwości, który potrafił właściwie "czynić cuda".

  [Można stać się jednym z fundatorów publikacji, wystarczy co najmniej wpłacić 10 zł]  
Reklama komitety.png

Rewolucyjna samorządność

Samoorganizacja początków XX wieku budziła ogromne nadzieje. Niestety wypracowane formy organizacyjne zostały wykorzystane przez ruchy totalitarne. Czy tak być musiało? Zapomnianym doświadczeniem, który udowadnia, że idee kooperatywizmu, federalizmu nie były czystą utopią są formy samorządności, które pojawiły się na terenach polskich w czasie I wojny światowej. Rola komitetów obywatelskich w Królestwie Polskim, rad ludowych w zaborze pruskim i na kresach wschodnich, a także rad delegatów robotniczych to pasjonująca historia, w której rola organizacji społecznych jest nie do przecenienia, a wnioski z niej nie zostały chyba jeszcze do końca wyciągnięte.

  [Można stać się jednym z fundatorów publikacji, wystarczy wpłacić co najmniej 10 zł]

Muzeum - biblioteka