Lista organizacji 1914 Warszawa

Z MediWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

STOWARZYSZENIA NAUKOWE

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Towarzystwo Prawnicze

Warszawskie Towarzystwo Lekarskie

Warszawskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Polskie Towarzystwo Warszawskiego Instytutu Psychologicznego

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Towarzystwo Warszawskiego Instytutu Filozoficznego

Polskie Towarzystwo Badań nad Dziećmi

Towarzystwo Miłośników Historii

Polskie Towarzystwo Okulistyczne

Warszawskie Towarzystwo Odontologiczne

Koło matematyczno-fizyczne

Towarzystwo Miłośników Przyrody

STOWARZYSZENIA OŚWIATOWE

Towarzystwo Wyższych Kursów Naukowych

Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego

Towarzystwo Biblioteki Publicznej

Towarzystwo Czytelń m. Warszawy

Towarzystwo Szerzenia Wiedzy Handlowej i Przemysłowej

Warszawskie Towarzystwo Handlowego Wykształcenia Kobiet

Towarzystwo Samokształcenia

STOWARZYSZENIA ARTYSTYCZNE

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Towarzystwo Muzyczne

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”

Towarzystwo Artystyczne

Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej

Polskie Towarzystwo Dramatyczne

Stowarzyszenie „Orpheon”

Towarzystwo Miłośników Fotografji

Warszawskie Towarzystwo Artystyczne „Zdobnictwo”

Słowiańskie Towarzystwo Literacko-Artystyczne

STOWARZYSZENIA KULTURALNE I HYGIENY SPOŁECZNEJ

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa

Towarzystwo Hygieniczne

Kasa Pomocy im. Józefa Mianowskiego dla osób pracujących na polu naukowem

Towarzystwo doraźnej pomocy lekarskiej „Pogotowie Ratunkowe”

Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Nerwowo i Umysłowo Chorymi

Warszawskie Towarzystwo Przeciwgruźlicze

Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości

Towarzystwo Popierania Pracy Społecznej

Towarzystwo Przyjaciół Pokoju

Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich

Katolicki Związek Kobiet Polskich

Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek

Warszawskie Chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet

Towarzystwo Wychowania Przedszkolnego

Towarzystwo „Przyszłość” Zupełnej wstrzemięźliwości od napojów alkoholicznych

Towarzystwo Ratowania Tonących

Komitet Ogrodów im. Raua

Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich

Towarzystwo Ogrodów Robotniczych

Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Towarzystwo Zwolenników Homeopatji

Zakład Opieki N.Marji Panny „Magdalenki” dla kobiet upadłych

Towarzystwo Przyjaciół Pragi

TOWARZYSZENIA ZAWODOWE

Warszawskie Stowarzyszenie Techników

Koło Prawników Polskich

Warszawskie Stowarzyszenie Lekarzy

Kasa Wsparcia Podupadłych Lekarzy oraz Wdów i Sierot po Lekarzach Pozostałych

Centralne Towarzystwo Rolnicze

Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Rolnych

Towarzystwo Dziennikarzy i Literatów Polskich

Warszawska Kasa „Przezorność” dla Literatów i Dziennikarzy w Królestwie Polskiem

Stowarzyszenie Kupców Polskich

Zgromadzenie Kupców m. Warszawy

Towarzystwo Przemysłowców Gubernii Królestwa Polskiego

Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych

Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego

Polski Związek Nauczycielski

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich Początkowych

Warszawskie Towarzystwo Weterynarskie

Towarzystwo Wzajemnej Pomocy „Farmacji”

Związek Buchalterów w Warszawie

Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków

Towarzystwo Ociemniałych Muzyków, b. Wychowańców Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych

Stowarzyszenie Artystów Dramatycznych

Kasa Artystów

Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskiem

Zawodowy Związek Pracowników Przemysłowych Królestwa Polskiego

Związek Zawodowy Pracowników Prywatnych Instytucji Bankowych Królestwa Polskiego

Stowarzyszenie Chrześcijańskie Oficjalistów Handlowych i Przemysłowych m. Warszawy

Stowarzyszenie Kobiet Polskich, pracujących w Przemyśle, Handlu i Biurowości

Chrześcijański Związek Rękodzielniczek „Dźwignia”

Towarzystwo Ogrodnicze

Polski Związek Zawodowy Ogrodników

Związek Księgarzy Polskich

Stowarzyszeni Majstrów Meblarzy

Stowarzyszenie Właścicieli Sklepów Mydlarskich

Bezpartyjny Związek Litografów

Związek Zawodowy Cukrowni Królestwa Polskiego

Zawodowy Związek Włóknisty

Zawodowy Związek Drzewny

Związek Zawodowy Pracowników Cukrowni Królestwa Polskiego

Stowarzyszenie Pracowników Gorzelniczych

Stowarzyszenie Pracowników Branży Manufakturowej

Polski Związek Zawodowy Pracowników Cukierniczych

Stowarzyszenie Agentów Handlowych

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Komiwojażerów

Towarzystwo Współdzielcze Zjednoczonych Ślusarzy Chrześcijańskich

Zawodowy Związek Mularski

Związek Posłańców

Polski Związek Pracownic Igły

Stowarzyszenie Zawodowe Kelnerów

Stowarzyszenie Sług Katolickich

STOWARZYSZENIA FILANTROPIJNE

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Towarzystwo Kolonji Letnich

Towarzystwo Gniazd Sierocych

Towarzystwo Opieki nad Dziećmi

Pogotowie Opiekuńcze dla Dzieci

Towarzystwo Przytulisk Niedoli Dziecięcej

Towarzystwo Opieki nad Ubogiemi Matkami oraz ich Dziećmi

Towarzystwo „Kropla Mleka”

Komitet Instytutu Hygieny dziecięcej im. bar. de Lenvala

Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów

Towarzystwo Opieki nad uwolnionymi z więzień gub. Warsz. „Patronat”

Towarzystwo Domów Zarobkowych, Przytułków Noclegowych, oraz Tanich Kuchen w Warszawie

Towarzystwo „Samarytanin”

Towarzystwo Kolonji Letnich dla Kobiet

Schronienie dla Nauczycielek w Warszawie i Zielonce

Towarzystwo Dobroczynne męskie p.n. Św. Wincentego à Paulo wspierania chorych i ubogich

T-wo Dam Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo

Towarzystwo Opieki nad Epileptykami

Przytułek św. Władysława dla paralityków

Tow. Opieki nad Nieuleczalnymi Chorymi

Towarzystwo pielęgnowania chorych pod wezwaniem św. Józefa

Przytułek Feliksa Sobańskiego dla nieuleczalnych paralityków

T-wo Przytułku św. Stanisława Kostki

Zakład św. Marty

Zakład „Św. Jadwigi”

Przytułek dla Wychodzących ze Szpitali Chrześcijan i Starozakonnych

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Królestwie Polskiem

Towarzystwo Niesienia Pomocy Niezamożnym Uczniom Szkoły Realnej im Staszica

Towarzystwo Niesienia Pomocy Niezamożnym Uczniom Szkół Kupiectwa Warszawskiego

Towarzystwo Opieki Szkolnej

Towarzystwo Bursy dla Dzieci Pracowników Rolnych

Związek Pomocy Wzajemnej dla Inteligencji Polskiej

Zakłady Dobroczynne Ewangelicko-Augsburskie: – Dom Starców i Nieuleczalnych – Dom Sierot – Dom Niedorozwiniętych Umysłowo – Szwalnia – Żłobek – Gniazdo Sieroce – Gniazdo Sieroce we wsi Baniocha – Ochrona dla Kobiet – Dwie Ochrony

Towarzystwo Pomocy dla Biednych Poddanych Austro-Węgierskich

STOWARZYSZENIA EKONOMICZNE

Związek Stowarzyszeń Spożywczych

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości m. Warszawy

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów

Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Handlu i Przemysłu m. Warszawy

Warszawskie Towarzystwo Popierania Przemysłu i Handlu

Towarzystwo Rozwoju Przemysłu, Rzemiosł i Handlu

Towarzystwo Popierania Drobnego Przemysłu Metalowego

Stowarzyszenie Emerytalne Pracowników Prywatnych w Królestwie Polskiem

Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego

Związek Pomocy Wzajemnej dla Inteligencji Polskiej

Warszawska Kasa Przezorności dla Kobiet Utrzymujących się z Pracy Fizycznej

Kasa Wzajemnej Pomocy i Przezorności dla Osób Pracujących na Polu Technicznem

Kasa Pożyczkowa dla Nauczycielek i Bon

Stowarzyszenie Spożywcze Urzędników Towarzystwa Kredytowego m. Warszawy

Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Dr. Żel. Warsz.-Wied.

Stowarzyszenie Spożywcze „Merkury”

„Społem” Kuchnia Współdzielcza

KLUBY, STOWARZYSZENIA SPORTOWE I TOWARZYSKIE

Resursa Obywatelska

Resursa Kupiecka

Klub Myśliwski

Towarzystwo Wyścigów Konnych

Towarzystwo Cyklistów

Towarzystwo Wioślarskie

Warszawski Klub Wioślarek

Towarzystwo Łyżwiarskie

Warszawskie Towarzystwo Turystów

Warszawski Tennis-Club

Warszawskie Towarzystwo Sportowe

Towarzystwo Automobilistów Królestwa Polskiego

Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa i rozmnażania zwierzyny łownej

Brudnowskie Towarzystwo Racjonalnego Polowania

Warszawskie Towarzystwo Gry Szachowej

Stowarzyszenie b. wychowańców Szkoły Realnej w Warszawie

Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Wychowańców Szkół Kaliskich

Koło b. Wychowańców Szkoły Handlowej L. Kronenberga

Koło Słuchaczów Kursów Zawodowych Muzeum Przemysłu, Rzemiosł i Sztuki Stosowanej

Koło Lipszczan

Koło Antwerpczyków

Źródło

za FederalistKa nr 16